Kubah Fiberglass

Bahan Buat Kubah Masjid

Di Indonesia banyak bangunan masjid dan musholla atau surau yang mana dengan terdapatnya bangunan masjid, bukan sekedar kota kota besar yang mempunyai sebuah masjid ditempat terpencil pun apabila orang-orang sekitarnya memeluk agama islam tentunya mempunyai suatu masjid atau musholla buat […]